Klank- en Zanghealing

Waar zou het Lied van de Merel zijn zonder klank- en zanghealing? Soms kan het nodig zijn om gebruik te maken van geluidstrillingen. Daarvoor gebruik ik mijn stem. Ik zing meestal klanken, geen liedjes. Deze klanken kunnen prettig zijn of onprettig, al naar gelang de trilling die nodig is om een blokkade los te maken, of een energiestroom te bewerkstelligen. Meestal is het één enkele toon, of een korte reeks verschillende tonen achter elkaar, die ik al dan niet herhaal voor zolang dat nodig is.

Zanghealing kan niet altijd worden toegepast in Utrecht, waar in hetzelfde gebouw nog andere therapeuten werkzaam zijn. Wil je graag dat ik zang gebruik tijdens jouw behandeling? Neem dan van tevoren contact met me op om te overleggen over plaats en tijdstip.