Tarieven en voorwaarden

Als je bij mij een consult boekt, mag je vertrouwen op mijn deskundigheid en professionaliteit. Algemene voorwaarden waar je op kunt rekenen, horen daarbij. Je gaat akkoord met deze tarieven en voorwaarden bij het boeken van een consult. Veranderingen hierin worden op de website bekend gemaakt. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Consulten energetische therapie zijn toegestaan zolang 1,5 meter afstand wordt gehouden. Een consult op afstand blijft mogelijk.
De tarieven

E-consult v.a. € 17,25
Aanmelding (duurt ca. 1,5 uur) € 105,-
Uurtarief trajectconsult* € 70,-
Uurtarief voor ondernemers, excl. BTW € 150,-
Reistijd per uur € 30,-
Facturen per e-mail € 0,-
Facturen per post € 1,50
Rapportage € 0,-
Rapportage per post € 1,50
Rapportage per aangetekende post € 15,-


De algemene voorwaarden

Duur van een consult

De duur van een consult is van binnenkomst tot vertrek. Er is altijd wat tijd nodig om te beginnen en af te ronden. Daarom ben ik nooit een heel uur bezig met energetische therapie. We ronden meestal enkele minuten vóór het hele uur af, zodat de volgende cliënt niet onnodig hoeft te wachten. Het staat je uiteraard vrij om een langer consult te boeken. Vooral bij traumabehandeling, of als je van ver moet komen, of als je een huisbezoek boekt waarin meerdere zaken aan bod komen, is dat handig. Meestal kan ik niet ongepland uitlopen, omdat er een cliënt na jou is gepland, of omdat ik een broodnodige pauze tussendoor heb. Dus als je een langer consult wilt boeken, kan dat het beste van tevoren! We bespreken wat je nodig hebt tijdens je intake.

Voor consulten die uitlopen worden de extra minuten in rekening gebracht tegen het originele uurtarief. Een consult dat anderhalf uur duurt, kost dan dus 1,5 keer de consultprijs. Telefonische consulten die minder dan een uur duren hebben eigen tarieven (zie boven).

Losse consulten en trajecten

Voor eenmalige consulten geldt een andere prijs dan voor trajectconsulten. Een consult wordt aangemerkt als een trajectconsult als je meer dan één keer komt, in een samenhangend traject. We bekijken tijdens de intake hoe vaak je een consult nodig hebt en wat je graag zou willen. De losse consultprijs geldt als je één keer langs wilt komen. Wil je een keer uitproberen en beslis je binnen een maand dat je een tweede consult wilt boeken? Dan wordt je eerste, losse consult omgezet in een trajectconsult met de bijbehorende lagere prijs. Dit wordt met je tweede consult verrekend.

Vergoedingen

Ik ben aangesloten bij de VVET en de RBCZ. Ik word door alle aanvullende verzekeringen vergoed die energetische therapie in het pakket hebben. Een overzicht kun je vinden op de website van de VVET. Staat je zorgverzekeraar er niet tussen? Dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat ik niet word vergoed. Je kunt geen aanspraak maken op vergoeding uit je zorgverzekering op basis van informatie die je van mij hebt gekregen. De informatie van je zorgverzekeraar is leidend. Vraag het dus altijd even na bij de zorgverzekeraar zelf.

Geen vergoeding:

Mijn consulten bestaan vrijwel altijd voor het grootste gedeelte uit energetische therapie, ondersteund door mijn andere behandelvormen. Wil je expliciet een consult dat alleen maar bestaat uit fytotherapie of gesprekken? Dan komt het consult niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekering. De mentoringconsulten voor ondernemers komen niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de zorgverzekering.

BTW vrijstelling

Mijn consulten zijn vrijgesteld van BTW. De mentoringconsulten voor ondernemers zijn hiervan uitgezonderd, daarover hef ik BTW. Deze kun je als ondernemer terugvragen van de belastingdienst.

Kortingen

Korting op de consultprijs is in individuele gevallen mogelijk. Kortingen zijn niet stapelbaar. Neem hiervoor contact met me op.

Consult aan huis

Behandeling aan verpleeg- of ziekenhuis of thuis is in overleg mogelijk. Een huisconsult is mogelijk bij een consultduur vanaf 1 uur. De reiskosten zijn BTW-vrij als het consult BTW-vrij is. Is het een zakelijk consult, dan is het niet BTW-vrij en zijn de reiskosten dus ook niet BTW-vrij. Reken dan nog 21% bovenop de reiskosten. Ondernemers kunnen de BTW terugvragen van de belastingdienst.

Voor consulten aan huis geldt een reistijdvergoeding die is opgebouwd uit een uurtarief plus eventuele kosten van het openbaar vervoer. De prijs van de reis wordt op 5,- afgerond naar boven. De daadwerkelijke reistijd van deur tot deur wordt gerekend, vanaf de plek waar ik die dag ben, in principe beperkt tot mijn werklocaties. Welke dit zijn, kun je terugvinden op de website. Als de reistijd vanaf mijn woonadres korter is, kunnen we hiervoor kiezen, afhankelijk van de rest van mijn afspraken die dag.

Als de vervoerder vertraging heeft, bereken ik dat door. Van tevoren kan ik daarom een indicatie geven van de kosten, maar de kosten kunnen om die reden achteraf tegenvallen. Is een vertraging onoverkomelijk groot, neem ik een deel van de kosten op me of annuleer ik het consult. Uitgangspunt is dat een reis nooit meer dan het dubbele mag kosten van het indicatiebedrag vooraf. Wordt de reis duurder, beslis ik of ik de meerprijs op me neem en alsnog het consult laat doorgaan, of het consult annuleer. Het risico voor volledig annuleren neem ik op me. Je bent dan geen kosten verschuldigd. Een situatie met vertraging is altijd ter mijn beoordeling.

Annuleren consult

Moet je afzeggen of wijzigen? Dat kan. Doe dit minimaal 72 uur van tevoren. Bij afzeggen tussen 72 en 24 uur van tevoren wordt een bedrag van 25,- annuleringskosten in rekening gebracht, bij afzeggen minder dan 24 uur van tevoren, wordt de consultprijs in rekening gebracht. Annuleren van een consult aan huis waarvoor meer dan een half uur reistijd is gereserveerd, kan alleen tot minimaal 72 uur van tevoren. Daarna worden het consult en de reistijd volledig in rekening gebracht. Voor het annuleren van een consult aan huis met minder dan een half uur reistijd gelden dezelfde regels als voor een consult op de praktijk.

Annuleren van een consult van mijn kant probeer ik zoveel mogelijk te voorkomen, maar dit kan uiteraard gebeuren. Ik neem zo vroeg mogelijk contact met je op om dit door te geven en te overleggen over een andere datum of tijd. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op enige vergoeding naar aanleiding van een annulering van mijn kant.

Annuleren cursussen en workshops

Als je je hebt aangemeld voor een cursus of workshop, kun je dat herroepen binnen 8 dagen na de datum in de bevestigingsmail of -pb die ik je heb gestuurd. Annuleer je later, maar langer dan een week voor aanvang? Dan ben je de helft van het cursusbedrag verschuldigd. Annuleer je minder dan een week van tevoren? Dan heb ik alle kosten voor jouw plek in de cursus al gemaakt en ben je dan ook het gehele cursusbedrag verschuldigd.

Een cursus of workshop kan worden geannuleerd als er praktische hindernissen zijn die ik niet kan overwinnen. Voorbeelden zijn ziekte, annulering door de ruimteverhuurder of te weinig aanmeldingen. Het minimum aantal aanmeldingen hangt af van de kosten die er voor de cursus worden gemaakt en is daarom variabel en ter mijn beoordeling. Bij annulering wordt in overleg de cursusdatum verplaatst. Kan dit niet, wordt het cursusgeld geretourneerd.

Betaling

Betaling van de consulten geschiedt contant, per pin (toeslag 3%) of per bankoverschrijving. Betaling van de cursussen geschiedt vooraf, binnen twee weken na boeking, uiterlijk een week voor de startdatum van de betreffende cursus.

Betalingstermijn

Facturen dienen binnen twee weken na factuurdatum te worden betaald. Hierna ontvang je maximaal twee keer een herinnering. Betaal je ook niet na de tweede herinnering, kan ik de vordering onder brengen bij een incassobureau. Dit kost veel geld, dus voorkom dat het liefst! Heb je financiële problemen en kun je de rekening niet betalen? Neem dan op tijd contact met me op voor een betalingsregeling, dus voordat de kosten hoger zijn dan het oorspronkelijke bedrag!

Tarieven

De tarieven voor mijn diensten staan op de website. Soms pas ik tussentijds mijn tarieven aan. Meestal naar boven, omdat de kosten toenemen, bijvoorbeeld door ruimtehuur of wettelijke verplichtingen waaraan ik moet voldoen. De tarieven op de website zijn leidend, daar kun je ze op elk moment raadplegen. Cliënten die op het moment van wijziging al een traject bij mij doen, worden persoonlijk op de hoogte gesteld, per mail of mondeling.

Mijn wettelijke plichten

Ik ben gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van een cliënt en een hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AvG).

Privacy

Vanuit de AvG is het mogelijk dat bijzondere persoonsgegevens vermeld worden in het dossier aangezien dit van belang kan zijn tijdens de behandeling. Verder zullen persoonsgegevens worden gedocumenteerd die nodig zijn voor boekhouding, declaraties richting zorgverzekeraars en dossiervorming. Je gegevens worden bewaard in een dossier, achter slot en grendel. Het online gedeelte van je dossier zit in een beveiligde omgeving en is niet voor derden toegankelijk. Je gegevens worden nooit met iemand anders gedeeld, behalve als jij daar toestemming voor geeft. Toestemming kun je bijvoorbeeld geven voor het delen met een andere behandelaar voor overleg (bijvoorbeeld je huisarts), of als je je gegevens beschikbaar stelt voor wetenschappelijk onderzoek en voorlichting (je gegevens worden dan volledig geanonimiseerd).

In principe geef ik de rapportage voor je huisarts of specialist mee aan jou, zodat jij hem aan je arts kunt geven. Dit is het veiligst. Zo hoeven je gegevens niet over het internet. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd en veilig afleveren van de rapportage aan de verantwoordelijk arts. Op jouw verzoek kan ik de rapportage ook per post aan je arts toesturen. Ik ben niet aansprakelijk voor het kwijt raken van de rapportage in de post of andere schade die hieruit voortvloeit. Eventueel kun je vragen om de rapportage aangetekend te versturen. Hiervoor breng ik kosten in rekening. In alle gevallen heb ik schriftelijke toestemming nodig van jou om deze rapportages aan je arts te mogen sturen. Lees meer in de privacyverklaring.

Informatieplicht

Je bent verplicht om tijdens de intake en de vervolgconsulten relevante informatie over je gezondheid en klachten aan mij te verstrekken. Zonder de juiste informatie kan ik immers niet de juiste adviezen geven. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het niet voldoen aan je informatieplicht. Andersom kun je ook rekenen op informatie: je kunt je dossier ten allen tijde inzien (maak wel even een afspraak) en ik bewaar het dossier gedurende de wettelijke termijn. Als ik plotseling overlijd, worden de dossiers van mijn cliënten vernietigd, behalve als ik op dat moment een vaste collega heb waarmee ik samenwerk en die mijn werk overneemt. Hierover wordt met de betreffende cliënten contact opgenomen. Is contact opnemen niet mogelijk, wordt het dossier alsnog vernietigd.

Behandelovereenkomst

Er is een behandelovereenkomst van toepassing op consulten bij Lied van de Merel. Deze onderteken je bij de intake. Je kiest hierin zelf of je wilt dat ik je gegevens deel met je huisarts en of je je gegevens anoniem beschikbaar wilt stellen voor onderzoek. Ook kies je zelf of je facturen per e-mail mogen worden verstuurd. Versturen van je facturen per post is mogelijk, maar de kosten hiervoor bereken ik aan jou door. De kosten hiervoor staan op de website.

De behandelingsovereenkomst dient als integraal onderdeel te worden gezien van deze algemene voorwaarden. Je ondertekent deze overeenkomst tijdens de intake of zo snel mogelijk daarna. Indien je deze overeenkomst niet ondertekent, gelden de bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverminderd. Je gaat bij het boeken van een consult akkoord met al deze bepalingen, de behandelovereenkomst dient slechts ter bevestiging. Je geeft met het boeken van een behandeling toestemming voor die behandeling en je geeft toestemming voor het verwerken van de gegevens die je aan de therapeut bekend maakt tijdens het boeken, in correspondentie, tijdens consulten en in overige mondeling of schriftelijke communicatie.

Alleen de keuzes met betrekking tot het per e-mail versturen van de facturen, rapportage aan de huisarts en gebruik van persoonsgegevens voor onderzoek en voorlichting kunnen niet impliciet worden gemaakt en zijn dan ook niet geldig zonder ingevulde en ondertekende behandelovereenkomst. Ook kan behandeling van een minderjarige niet plaatsvinden zonder ondertekende behandelovereenkomst.

Klachtenregeling

Is er iets waar je niet tevreden over bent? Laat het me vooral weten. Ik leer ervan en kan jou en andere cliënten dan beter helpen. Komen we er niet uit? Je kunt je voor eventuele klachten over de behandeling ook wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Ook kun je je richten tot de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ). Op de website van de VVET staat meer informatie.

Behandeling en beëndiging van de behandeling

Ik mag geen behandelingen verrichten zonder jouw toestemming. Toestemming geef je als je een consult boekt en bevestig je in de behandelingsovereenkomst, maar kun je ten allen tijde intrekken.

Ik mag een behandeling weigeren als ik rapportage aan de (huis)arts noodzakelijk acht en jij hiervoor geen toestemming geeft, of als ik verwacht dat je de rapportages niet aan de huisarts zult overhandigen. In het laatste geval kan ik als voorwaarde voor behandeling stellen dat ik de rapportages per post aan je huisarts stuur. We bespreken dit tijdens de intake of tijdens een vervolgconsult als dit door nader inzicht naar mijn mening noodzakelijk wordt. Hiervan maak ik een aantekening in je dossier. Er zijn geringe kosten verbonden aan het versturen van rapportages per post. Ik verstuur in dit geval je rapportages per gewone post. Aangetekend versturen geschiedt op jouw verzoek. Hieraan zijn hogere kosten verbonden.

Voor aanvang van een traject kan ik besluiten geen traject met je te starten en je geen behandeling te geven. Voorbeelden van redenen hiervoor zijn: de behandelvormen die ik beheers zijn ongeschikt voor jouw klacht, de behandelvormen zijn geschikt, maar ik verwacht om een andere reden geen of te weinig resultaat of er bestaan redenen van persoonlijke aard. Andere redenen zijn mogelijk. Ik zal mijn besluit duidelijk motiveren.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien je voortzetting van je traject bij mij niet langer op prijs stelt of nodig acht, kun je dit eenzijdig beëindigen. Indien je je traject beëindigt tegen mijn advies in, onderteken je een verklaring op mijn verzoek waarin je te kennen geeft dat je tegen het advies van de therapeut het onderzoek of de behandeling voortijdig hebt beëindigd.

Ik verwijs je correct door naar een collegatherapeut of een arts, indien mijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Ik kan een traject slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van mij kan worden gevergd dat ik het traject voortzet, als voortzetting van een traject in mijn ogen niet in het belang is van je herstel of als de onderlinge relatie of praktische hindernissen een succesvolle behandeling in de weg staan. Ik zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat je terecht kunt bij een andere hulpverlener of totdat behandeling niet langer noodzakelijk is. Kun je in principe terecht bij een andere hulpverlener, maar wijs je dit af, ben ik niet langer gehouden hulp en adviezen te blijven verlenen.

Behandeling van minderjarigen

Ik verricht alleen behandelingen bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. Voor de behandeling van kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit ik een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders.

Mijn voorwaarden m.b.t. 'reguliere' behandelaars
Samenwerking, geen vervanging

Een consult bij mij is geen vervanging van het inwinnen van medisch advies van je huisarts of specialist. Je kunt ervoor kiezen om een behandeling bij mij te volgen naast, volgend op of voorafgaand aan je reguliere behandeling (preventie).

Diagnoses/controles vraag ik aan je arts

Ik kan en mag geen reguliere diagnoses stellen. Wel kan ik gezondheidsklachten of emotionele blokkades opmerken/zien. Dit heet een vakspecifieke diagnose. Dit betekent niet dat ik alles weet of alles kan zien. Ik zal je dan ook vragen om dingen te controleren bij je huisarts of specialist, of om (aanvullende) diagnostiek vragen op basis van je intake-formulier of andere informatie die naar voren komt tijdens de consulten. Regelmatige controle door je (huis)arts blijft belangrijk, zeker als je een chronische ziekte hebt, of bepaalde (erfelijke) risico's loopt. In sommige gevallen mag je pas bij mij onder behandeling als je eerst je huisarts hebt geraadpleegd, of als je onder supervisie of behandeling van je huisarts of specialist blijft gedurende je traject bij mij. Ik leg je uit wanneer dit het geval is en waarom.

Geef je medicijngebruik door

Als ik een kruidenmiddel voorschrijf, is het belangrijk dat je dat doorgeeft aan je (huis)arts en apotheek. Kruidenmiddelen zijn niet onschuldig (veel minder onschuldig dan bijvoorbeeld homeopathische middelen) en kunnen interacties hebben met reguliere medicijnen. Ik let op interacties en contra-indicaties bij het voorschrijven en waar mogelijk communiceer ik met je regulier behandelaar, maar je blijft zelf verantwoordelijk voor het duidelijk communiceren met je regulier behandelaars, ook voor eventuele toekomstige medicijnen die zij je kunnen voorschrijven. Ik vraag je naar je regulier en alternatief medicijngebruik tijdens de intake. Als je kruidenmiddelen voorgeschreven wilt krijgen, ben je verplicht mij op de hoogte te stellen van je reguliere Ún complementaire medicatie tijdens de intake en vervolgconsulten en om mij op de hoogte te stellen als je medicijngebruik tijdens je behandeltraject bij mij verandert. Kom je niet voor kruiden, maar alleen voor energetische therapie, is het doorgeven van je medicatie niet verplicht.

Balans regulier/alternatief

Ik zal je nooit afraden medisch advies in te winnen bij je regulier behandelaar of een behandeling te staken of te weigeren. Zit je met vragen over de balans regulier-alternatief, beantwoord ik die naar beste geweten. Mijn antwoorden zijn altijd informatief en ik belicht zoveel mogelijk beide (of meerdere) kanten. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je hierin maakt en voor het vinden van zo compleet mogelijke informatie om je keuze goed te kunnen onderbouwen.

Garantie

Je kunt helaas geen aanspraak maken op een garantie dat 'ik je zal genezen'. Je lichaam geneest zelf, met de juiste hulp, van huisarts, specialist en/of natuurgeneeskundige. Ik doe mijn best om je het beste advies en de beste behandeling te geven binnen mijn werkgebied en naar mijn kunnen. Je blijft bovendien zelf verantwoordelijk voor het daadwerkelijk uitvoeren van de adviezen en het innemen van eventuele middelen volgens de voorschriften van mij én je arts. De mening van je arts is uiteraard altijd leidend.

Geldigheid van deze voorwaarden

Als je een consult boekt bij mij, ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. Dat zijn alle voorwaarden die op deze pagina staan vermeld. Op verzoek kan ik je een kopie op papier geven en je kunt ze opvragen bij de Kamer van Koophandel.

Registratienummers Lied van de Merel