Psychosegevoeligheid en spiritualiteit

Steeds meer mensen beseffen dat er een onmiskenbare spirituele kant zit aan een psychose. Een psychose volgt vaak op een periode waarin je heel zeker wist hoe alles zat. Je begreep en doorzag de kosmos op een heel diep, of heel hoog niveau. Je zag de samenhang van alles en was er volkomen door in vervoering. Een negatieve variant doet zich voor als je een levensveranderende, of heel erg angstige gebeurtenis of periode meemaakte (in je huidige leven, je jeugd of zelfs een voorgeboortelijke herinnering). Of je was erg eenzaam en de angst en de verwarring slopen er langzaam in.

Of een psychose een ziekte is, kan een heet hangijzer zijn. Soms meer voor je omgeving, soms meer voor jezelf. Eigenlijk is een psychose eindeloos veelkleurig. Kleuren die mooi zijn, maar ook schakeringen van oneindig donker. Een psychose heeft weliswaar onmiskenbare fysieke kenmerken, maar is in de kern een energetisch fenomeen. Je energieveld is op zijn zachtst gezegd in beweging, ook al zijn er bij sommigen momenten van intense stilte en eenheidservaring en als de uitputting toeslaat, kan het grijs het volledig overnemen.Onderzoek
De afgelopen decennia heb ik me beziggehouden met onderzoek naar psychosegevoeligheid vanuit energetisch perspectief. Naast literatuuronderzoek en vragenlijsten, heb ik daarbij gebruik gemaakt van kwalitatieve methodes zoals interviews en observatie. Dit heeft geresulteerd in een aantal case-studies waaruit waardevolle inzichten naar voren zijn gekomen over de verhouding spiritualiteit, energetische geneeskunde en psychosegevoeligheid. Het onderzoek loopt nog. De voorlopige inzichten deel ik in diverse online en offline scholingen. Meer over dit en andere onderzoeken vind je op de website van het ExpertiseCentrum Energetische Geneeskunde.

Consulten
Veel mensen met psychosegevoeligheid zijn op zoek naar een natuurlijke aanvullende behandeling. Dit kan ingegeven zijn door allerlei redenen. Sommigen willen ondersteuning bij het afbouwen van medicatie, anderen voelen de behoefte om meer te doen dan in de huidige zorg wordt aangeboden. Bij Lied van de Merel kun je terecht voor ondersteuning bij je herstel, in samenwerking met en waar nodig onder supervisie van eventuele reguliere zorg.Scholingen
De scholingen over psychosegevoeligheid en spiritualiteit bij Lied van de Merel geven een beeld van de complementaire visie op psychosegevoeligheid. Je kunt deelnemen aan een webinar, een dagcursus en in 2021 ook aan de jaaropleiding voor complementair therapeuten.Over het woord spiritualiteit
Onder het woord spiritualiteit, zoals dat wordt gebruikt in de context van het onderzoek en de scholingen, vallen verschillende specifiekere begrippen:

Spiritualiteit als omschrijving van transpersoonlijke ervaringen en persoonlijke transformatie
Spiritualiteit is een woord waarmee we kunnen verwijzen naar een directe ervaring van een werkelijkheid die zich onderscheidt van de materiŽle, tastbare wereld om ons heen. Daarnaast wordt het woord spiritualiteit vaak gebruikt voor ervaringen die gekenmerkt worden door persoonlijke transformatie, waarbij levensvragen een grote rol spelen.

Spiritualiteit als zingeving
Spiritualiteit wordt ook vaak gebruikt als synoniem van zingeving. Het gaat dan om een beeld van een niet-materiŽle werkelijkheid, samen met een idee over de zin van het leven, of de zin van iemands individuele leven.

Spiritualiteit als omschrijving van het energetisch wereld-, mens- en ziektebeeld
Tot slot wordt het woord spiritualiteit momenteel vaak gebruikt voor een samenstel van theorieŽn die een werkelijkheid beschrijven die niet materiŽel en tastbaar is, maar ook niet spiritueel in de strikte zin van het woord. Dit deel van de werkelijkheid gaat namelijk niet over het hiernamaals, gebed of meditatie. Het gaat eerder om een groep verschijnselen en bijbehorende denkbeelden die betrekking hebben op een ervaren, maar niet meetbare werkelijkheid. Deze theorieŽn stammen voor een groot deel uit de Oosterse culturen en worden steeds meer toegepast in het Westen in de vorm van complementaire, energetische behandelwijzen. Binnen de scholingen wordt dit deel van de werkelijkheid niet spiritueel genoemd, maar energetisch. Meer over energetische geneeskunde op de website van het ExpertiseCentrum Energetische Geneeskunde.

In het onderzoek naar psychosegevoeligheid en de scholingen komen alle drie omschrijvingen van spiritualiteit aan bod. We bekijken hierbij drie gebieden: