Onderzoek en publicaties

Onderzoek in mijn praktijk

In mijn praktijk doe ik doorlopend onderzoek naar energetische therapie, onder de paraplu van het ExpertiseCentrum Energetische Geneeskunde (ECEG). Ik maak hierbij gebruik van gevalsstudies en statistische gegevens. Je kunt als cliënt zelf kiezen of je je gegevens (ge-anonimiseerd) beschikbaar wilt stellen voor onderzoek of niet.

Onderzoek naar energetische therapie en psychose(gevoeligheid)

Sinds 2018 doe ik onderzoek naar energetische therapie bij psychose en psychosegevoeligheid. Wil je meer weten, dan geeft de introductiecursus 'Psychose en spiritualiteit' je de belangrijkste informatie over dit onderwerp en tips en adviezen voor het omgaan met psychose(gevoeligheid) vanuit spiritueel perspectief. De cursus is voor iedereen die zelf of in zijn/haar omgeving te maken heeft (gehad) met psychose. Voor complementair therapeuten is de cursus geaccrediteerd door KTNO. Data vind je in de agenda.

Onderzoek naar energetische geneeskunde in het algemeen

In april 2019 is mijn overzichtsstudie 'Energetische therapie; achtergronden, theorie en effectiviteit' gepubliceerd. De integrale tekst wordt gratis ter beschikking gesteld op de website van de opdrachtgever, het Verbond Van Energetisch Therapeuten.In de driedaagse cursus 'Energetische geneeskunde' leg ik uit hoe het energetisch mens- en ziektebeeld in elkaar zit en hoe dit aansluit bij de reguliere geneeskunde. De cursus is gedeeltelijk theoretisch, gedeeltelijk ervaringsgericht en staat open voor complementair therapeuten van alle richtingen en voor regulier behandelaars die meer inzicht willen in de theoretische achtergrond van hun complementair werkende collega's. Ook deze cursus is voor complementair therapeuten geaccrediteerd door KTNO. De cursusdata vind je in de agenda.

Citeren

Uit deze publicaties mag je vrij citeren, mits je de bron vermeldt.