Energetische therapie (healing)

Energetische therapie

Bij energetische therapie gebruik ik onder andere mijn handen om pijn weg te nemen en het herstel van ziekte en verdriet te bevorderen.

Energetische therapie bij lichamelijke aandoeningen

Als je een lichamelijke ziekte hebt, kan je lichaam die soms zelf oplossen, soms niet. Energetische therapie ondersteunt het natuurlijke herstel van je lichaam, waardoor je sneller beter kunt worden. Als niet verwacht kan worden van je lijf dat het uit zichzelf herstelt, moet je in principe een fysieke oplossing krijgen. Deze kan bestaan uit reguliere medicijnen, ingrijpen of een alternatief middel of (radicale) veranderingen in je voeding en leefstijl. Ook dan kan energetische therapie een ondersteunende rol vervullen. Bovendien kan energetische therapie de bijwerkingen van reguliere en alternatieve medicatie verminderen.

Heb je een ziekte waarvan wordt gedacht dat deze ongeneeslijk is, of is de oorzaak (nog) niet achterhaald, kan energetische therapie een goede invloed hebben op de klachten. Pijnklachten kunnen verminderen, ongeacht de oorzaak ervan, dus ook zenuwpijn. Hoe lang deze vermindering aanhoudt, verschilt per persoon. Ook is het belangrijk om te beseffen dat de pijn of de klachten tijdens of vlak na de eerste of de tweede behandeling eerst flink kunnen toenemen (ondanks dat ik je bijna niet aanraak, of zelfs helemaal niet). Dit heet de beginverergering. Houdt deze lang aan, dan is het belangrijk dat je niet te lang wacht met je tweede consult. Daarna neemt de pijn meestal gestaag af. Hoeveel klachtenvermindering we kunnen bereiken is van tevoren niet goed te zeggen en een kwestie van uitproberen. Dit doen we niet eindeloos: na een paar behandelingen evalueren we. Indien mogelijk krijg je een meetformulier mee naar huis om je klachten bij te houden, zodat je een gefundeerd oordeel kunt geven over je vooruitgang.

Soms is er geen enkele invloed van energetische therapie op je klachten, of houdt de invloed maar 24 uur aan. In mijn ervaring is er dan meestal een onderliggende oorzaak die regulier moet worden aangepakt. Soms is een ziekte werkelijk ongeneeslijk en kan energetische therapie alleen een rol spelen bij de acceptatie ervan. Als een ziekte terminaal is, kan energetische therapie het stervensproces verzachten.

Lees over mijn uitgangspunten m.b.t. de reguliere geneeskunde

Energetische therapie bij emotionele pijn en geestelijke aandoeningen

Je geest is voor een energetisch therapeut bijna net zo tastbaar als je lichaam. Ik kan oude pijn, woede en trauma's aanraken en als je daar doorheen wilt gaan en de oorzaak is zuiver geestelijk/emotioneel, kan een diepgaande genezing op gang komen. Je geest heeft ook een zelfgenezend vermogen, net als je lichaam, en energetische therapie kan dat proces versnellen en verzachten.

Ik leer je hoe je dit proces thuis kunt ondersteunen en hoe je voorkomt dat je weer in oude patronen vervalt. De oefeningen zijn non-verbaal en energetische therapie gaat weliswaar gepaard met het opdoen van inzichten, maar het belangrijkste is niet het praten. Mensen die daar behoefte aan hebben, lopen daarom vaak ook bij een regulier psycholoog, psychiater of alternatief psychotherapeut. De trauma's die in die gesprekken naar boven komen, help ik afvoeren en verwerken. Energetische therapie is daardoor een goede combinatie met (narrative) exposure therapie, EMDR en andere vormen van therapie waarbij veel los komt.

Is er een lichamelijke oorzaak van je geestelijke klachten, zoals een onbalans in je neurotransmitters of je hormonen, of heb je een gebrekkige voeding, is er ook fysiek ingrijpen nodig. Dit kan bestaan uit reguliere medicatie, alternatieve middelen, voedings- en leefstijladvies.

Traumaverwerking met energetische therapie kan diepgaander zijn dan alleen gesprekken en in sommige gevallen zijn hele snelle resultaten mogelijk. In mijn ervaring is dit echter alleen het geval als de cliënt al eerder veel heeft gedaan aan gesprekken, zelfhulp en een gezonde leefstijl heeft. In de meeste andere gevallen zijn meerdere behandelingen nodig. We evalueren tussentijds of het resultaat naar tevredenheid is. Behandeling met tussenpozen is handig als de verwerking in fases verloopt, waarbij je tussendoor pauzes hebt in de behandeling en alles integreert in je dagelijks leven. Het verwerken van grote trauma's loopt op die manier meestal het beste, 'in laagjes'.

Bij sommige mensen verloopt de traumaverwerking erg heftig. Daarom is het handig om de behandeling te plannen op een dag waarop je verder niks hoeft. Is het heel heftig, kies dan een rustige periode in je leven om hieraan te werken. Voor anderen verzacht de therapie juist de heftige gevoelens die toch al op de voorgrond staan of die naar boven komen in hun reguliere therapie. Soms komen er helemaal geen heftige gevoelens naar boven, maar verloopt de genezing rustig en kalm. Je ervaart na verloop van tijd gewoon dat je minder last hebt van oude angsten en pijn. Cliënten vertellen dat ze, als er pijn naar boven komt, ervaren hoe deze pijn gewoon wordt weggenomen. Soms is er alleen een diepe ontspanning en valt een cliënt (bijna) in slaap, waardoor er rust komt in het hoofd.

Een specifieke behandeling is gericht op het 'weer in je lichaam komen'. Deze is voor veel mensen nuttig, maar vooral voor hooggevoelige mensen en mensen met psychosegevoeligheid. Ook voor mensen met een verleden van seksueel misbruik is dit een effectieve behandeling. Als trauma's een rol spelen, is dit wel een proces dat moed van je vraagt. Tijdens de sessies besteden we daar aandacht aan.

Bij ernstige geestelijke problematiek is het belangrijk dat je bij de GGZ loopt. Ik heb geen crisisdienst en soms zijn reguliere medicijnen nodig, of reguliere therapie. Lees meer over mijn uitgangspunten m.b.t. de reguliere geneeskunde

Waarom zou je voor mij kiezen als energetisch therapeut?

Iedereen kan energetische therapie geven, maar niet iedereen is even krachtig. Aanleg en ervaring spelen een grote rol. Net als de aanleg voor talen, rekenen of sporten, bestaat er een aanleg voor spiritueel genezen, oftewel energetische therapie.

Daarnaast is het belangrijk dat je ervaring hebt. Je energieveld past zich aan aan je werk. Hoe vaker je mensen je handen op legt, hoe sterker de energiestroom door je energieveld gaat. Het is net een spier die je traint. De spieren van een bodybuilder zijn ook groter en sterker dan die van een kantoormedewerker die thuis niet veel sport. Als je al lang energetisch therapeut bent, heb je een sterk ontwikkeld energiekanaal, waarmee je krachtige energieën kunt doorgeven, zowel positief als negatief.

Tenslotte is je leefstijl heel erg belangrijk. Je kunt een ander niet genezen als je jezelf niet kunt genezen. Energetische therapie lijkt heel gemakkelijk, maar het is heel erg zwaar werk. Veel therapeuten worden na een aantal jaren zelf ziek, omdat ze de energetische belasting niet aan kunnen. Daarom zul je je leefstijl moeten aanpassen, zodat je energiestroom krachtig blijft en je mensen kunt blijven helpen.

Ik heb een aangeboren gave, 12 jaar ervaring en leid een leven dat past bij mijn healingwerk. Om werkelijk te weten of je voor mij wilt kiezen, is het belangrijk dat je voelt of het klikt. Dat voel je misschien al wel vanzelf als je mijn website leest, maar je mag me ook bellen om even mijn stem te horen en je kunt natuurlijk altijd een oriënterend gesprek boeken. Ik sta soms op beurzen om lezingen te geven en kennis te maken. Ik geef daar geen consulten, een consult boek je op de praktijk.

Meer lezen over onderzoek van mij en anderen naar energetische therapie