Orgaantransplantatie energetisch en spiritueel bekeken

In februari 2018 heb ik gemeend deel te moeten nemen aan de discussie over orgaandonatie. De onderstaande twee stukjes staan in chronologische volgorde. Directe aanleiding voor mijn bemoeienis was het stuk van Hans Stolp. Ik heb zijn bijdrage hieronder gelinkt en ook die van Huib de Ruiter, antroposofisch huisarts. Er zijn er nog heel erg veel meer, maar daarvoor verwijs ik graag naar Google. Ik heb mijn stukjes hier op de website gezet, zodat ik je ernaar kan verwijzen als je voor een gerelateerde klacht bij me komt (in mijn praktijk Lied van de Merel). Dan weet je hoe ik erin sta. Daarop kun je dan je besluit baseren om wel of niet naar me toe te gaan voor behandeling of advies. Voel je vrij om me te bellen of mailen met vragen, opmerkingen of suggesties. Ook voor onderzoeksvoorstellen sta ik open.

Nog een opmerking over het verhaal van Clara Sylvia dat in beide bijdragen van Stolp en De Ruiter wordt aangehaald: de donor van Clara neemt na vier jaar wel degelijk afscheid van haar.

Orgaandonatie; een visie vanuit Hemel én Aarde.

De discussie over orgaandonatie heeft me erg aangegrepen. Ik vond het ontzettend moeilijk om me er een mening over te vormen. Ik kon het gevoel niet van me afzetten dat er onder spirituele knappe koppen wel heel erg rigide wordt gedacht over het leven na de dood en de vreselijke gevolgen die orgaandonatie voor zowel donor en ontvanger zouden hebben.

Vanochtend werd ik wakker en ik zag in één oogopslag de storm in een glas water die er wordt veroorzaakt, zonder enige basis. Mijn Gids klonk in mijn oren en zei 'Hebben jullie werkelijk zo weinig vertrouwen in ons dat je denkt dat we jullie eeuwen laten ronddolen, alleen maar omdat je een stuk van je lichaam hebt weggegeven uit de goedheid van je hart?" Ik kreeg meteen de informatie erbij die een veel ruimere, liefdevollere werkelijkheid laat zien dan de theorieën en channelings die momenteel de ronde doen. Die informatie wil ik graag met jullie delen. Mijn geen-mening is hiermee veranderd in een hele duidelijke mening. Dat betekent niet dat ik vind dat iedereen die meteen van me over moet nemen. Lees het als je wilt en voel zelf wat je ervan vindt.

We kennen allemaal de verhalen van mensen met een BDE, die al dood waren voordat hun lichaam daadwerkelijk dood ging, of zelfs maar verongelukte. De ziel schoot er enige seconden tot minuten daarvóór al uit. Ook weten we van BDE's dat het lichaam kunstmatig in leven kan worden gehouden, maar dat de ziel zich vrij kan bewegen in de 'hemel', of hoe je het ook wilt omschrijven. Er is altijd een barrière in het hiernamaals die de werkelijke dood aangeeft. Soms is dat een rivier, soms een hek of een ander obstakel. Er wordt aan de bijna-overledene verteld dat als hij of zij daar overheen/langs/doorheen gaat, geen terugkeer mogelijk is. Maar dat neemt niet weg dat de ziel vóór die tijd al ontelbare plaatsen heeft bezocht terwijl het lichaam nog intact in het ziekenhuis ligt. De aardgebondenheid waar veel artikelen het momenteel over hebben, heeft dan ook meer met de gerichtheid van de eigen ziel te maken, dan met een gebondenheid aan het lichaam.

Mind over matter is geen loze kreet. De ziel is altijd leidend en de Liefde leidt de ziel. Hoe zou een enkel orgaan een ziel dan aardgebonden kunnen maken? Het lichaam heeft die macht niet, behalve als de overgegane ziel dat zelf wil, bewust of onbewust. Wilde hij of zij nog niet dood? Dan kan de overleving van een orgaan een prachtig richtpunt zijn om op aarde te blijven. Maar het is geen vaststaand lot waar je niks aan kan doen, dat is een keuze!

Er wordt verder geschreven over de verstrengeling van de energie van de donor met de energie van de ontvanger. Er wordt zelfs geschreven dat deze verstrengeling doorgaat tot na de dood en betekent dat de twee zielen nooit meer 'van elkaar af komen'. Dat er een karmische band ontstaat, of erger, dat je niet meer een individueel leven kunt leiden en altijd 'met zijn tweeën bent'. Dit idee berust op een heel eenvoudig misverstand, dat gemakkelijk kan worden rechtgezet door informatie die bekend is bij de meeste goed opgeleide healers/energetisch therapeuten: de aura van een mens is niet ondeelbaar.

Wat is het geval? De aura van een mens is ten eerste niet de ziel. Het is een creatie van de ziel, een brug tussen de ziel en het lichaam. De aura bevat onze persoonlijkheid, onze emoties, gedachten, smaak, relaties. Alles wat een link heeft met deze wereld. De aura is dus NIET de ziel. De ziel is wel uniek en ondeelbaar, maar de energie die de ziel heeft gestopt in het vorm geven van haar persoonlijkheid in energie hier op aarde, is niet de ziel zelf. Anders uitgelegd: de ziel is de godsvonk, waarin alles vervat zit, persoonlijkheid, emoties én lichaam. Als een mens niet op aarde is geïncarneerd, zijn deze dingen ook niet geïncarneerd en hebben hier op aarde geen vorm. Pas als de ziel gaat incarneren, ontstaat het samenstel van energie en materie die aura en lichaam worden genoemd. De ziel gebruikt hiervoor de grondstoffen die de fysieke en energetische aarde haar levert: materie en energie.

De aura die de ziel schept bij haar incarnatie, is zoals gezegd niet ondeelbaar. Iedereen die zich een klein beetje in de opmaak van de aura heeft verdiept, weet dat er zeven chakra's zijn en zeven aura-lagen (minimaal). De eerste drie lagen vanuit de ziel gezien, zijn de bovenste drie lagen, die vorm geven aan de geest: je verbinding met het hogere, je universele liefdelichaam en je scheppingskracht. Deze lagen hebben een speciale affiniteit met de bovenste drie chakra's: 5, 6 en 7. Deze eerste drie lagen worden door de middelste laag, de hart-laag, of het astrale lichaam, verbonden met de onderste drie lagen, de lagen van het denkvermogen, de fysieke gevoelens/primaire emoties en het etherisch lichaam. Deze onderste drie lagen corresponderen met onze onderste drie chakra's: 1, 2 en 3. Deze chakra's zijn verbonden met ons lichaam. Het hart verbindt daarom letterlijk lichaam en geest en de ziel is datgene wat aan dit alles ten grondslag ligt.

Nog één opmerking voordat ik uitleg wat dit met orgaandonatie te maken heeft: de laag van het etherisch lichaam geeft vorm aan het fysieke lichaam. Zonder de eerste drie lagen van de aura kunnen het lichaam en de lichaamsgebonden persoonlijkheid geen vorm krijgen.

Als iemand overlijdt, worden deze twee delen op het niveau van het hart van elkaar gescheiden. De onderste drie lagen blijven altijd hier op aarde, ook als er geen orgaandonatie plaatsvindt. In dat geval vergaan deze energielagen een beetje sneller dan dat het lichaam vergaat. Zonder de onderste drie lagen van de aura is het lichaam niet bezield en vergaat het, onder invloed van de natuurkrachten van bederf. Het hart en de bovenste drie lagen worden weer in de ziel opgenomen en gaan mee naar het hiernamaals. Als een reïncarnatie volgt, wordt uit deze energie een nieuwe aura gevormd, met drie nieuwe onderste auralagen.

Wat gebeurt er nu bij orgaandonatie? De onderste drie auralagen van het betreffende orgaan, vergaan niet. In deze auralagen zit heel veel persoonlijke energie vervat. Het is dus inderdaad zo dat voorkeuren, gevoelens en gedachten van de donor worden opgenomen in de aura van de ontvanger. De gedachtensprong naar een gebondenheid van de geest van de donor klopt echter niet. De rest van de aura van de donor is gewoon via de normale weg opgenomen en verder gegaan. Als de donor's geest aardgebonden is geworden, heeft dat met andere dingen te maken. Bijvoorbeeld een ziel die nog niet klaar is met dit leven, niet kan accepteren dat hij/zij is overleden, of een sterke gebondenheid ervaart aan een persoon of ding hier op aarde.

Dan blijft over dat de voorkeuren, gevoelens en gedachten van de donor wél worden opgenomen in de aura van de ontvanger. De ontvanger moet nu leren omgaan met vreemde energie. Daar ligt nog een belangrijk terrein voor energetisch therapeuten om zich tegenaan te bemoeien. Dat lijkt me een veel nuttiger bemoeienis dan het afkammen van orgaandonatie op zich. Daarnaast denk ik dat we ons mogen buigen over zaken als het onverdoofd uitnemen van organen. Concrete problemen, waar een antwoord op nodig is.

Wat betreft alle aannames over het hiernamaals: ik denk dat we ons heel goed moeten afvragen waar we onze informatie vandaan hebben. Wie channelt er door ons heen? De allereerste vraag die je wordt geleerd als medium of als healer is deze: "zet datgene dat mij wordt doorgegeven van Boven aan tot meer angst of tot meer liefde?" Je allereerste check is altijd deze! De channelings die momenteel worden doorgegeven over orgaandonatie komen niet van de Allerhoogste, de Bron, of een gids die daarbij is aangesloten. De channelings zijn erop gericht een prachtige menselijke verworvenheid kapot te maken die levensreddend is. Ik hoop dat we met zijn allen ons hoofd koel kunnen houden en vooral ons hart open: God/het Universum/de Bron is groter dan dit! Laten we daarop vertrouwen.

Lees hieronder verder voor mijn voorstel voor energetische therapie bij orgaantransplantatie.

Voor wie de informatie in dit stukje wil checken: je vindt de inzichten over de auralagen in de boeken van Barbara Ann Brennan, toonaangevend denker en docent energetische therapie. Haar boeken zijn een standaard leermiddel voor opleidingen energetische therapie over de hele wereld.

Voor boeken over Bijna-Dood-Ervaringen verwijs ik graag naar Betty J. Eady's 'Geleid door het Licht', boeken van Raymond Moody, Eben Alexander en natuurlijk 'Eindeloos Bewustzijn' van Pim van Lommel.

Meer leren over de synthese tussen wetenschap en spiritualiteit? Doe mee met de driedaagse cursus 'Energetische geneeskunde: de wetenschappelijke basis'. Deze cursus is geschikt voor geïnteresseerden, geaccrediteerd voor CAM-therapeuten, maar ook een aanrader voor behandelaars uit het reguliere medische circuit die meer willen begrijpen van het aanvullende paradigma uit de alternatieve geneeskunde. Stuur me een mailtje als je op de hoogte wilt worden gehouden, of je alvast wilt aanmelden.

Orgaantransplantatie energetisch bezien

Na mijn bijdrage aan de discussie, wil ik ook graag een wat meer technisch stukje schrijven over orgaantransplantatie. Het is handig als je dat stukje eerst leest, omdat het helder neerzet welke uitgangspunten ik hanteer en hoe de energetische werkelijkheid eruit ziet o.b.v. mijn bronnen, zowel in de literatuur, de empirie als spiritueel, via mijn Gids.

Energetische therapie is in mijn ogen onmisbaar bij een orgaantransplantatie. Ik laat voor nu even de prangende vraagstukken m.b.t. verdoving van donors en de beslissing wanneer iemand niet meer te redden is, liggen. Dat hoort bij ethiek en daarover kan een energetisch therapeut als ik weliswaar een mening hebben, maar ik kan geen concrete bijdrage leveren in termen van een behandeling ofzo.

Dat kan wél bij de transplantatie van organen. Juist bij orgaantransplantatie komen we erachter hoezeer je energie is verbonden met je lichaam, zelfs met een enkel stukje van je lichaam. De energie, de persoonlijkheid van de donor zit in elke vezel van het donororgaan en wordt mee-getransplanteerd (zie mijn vorige stukje en enkele bijdragen van andere schrijvers in de facebookgroep Lied van de Merel). Dat is vanuit een energetisch wereldbeeld heel logisch. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk verbonden en een lichaamsdeel wordt in stand gehouden door de ziele-energie van degene die het beZIELt.

Het is interessant om te zien dat een donororgaan soms na verloop van tijd in een nieuw lichaam dezelfde ziekte ontwikkelt als het oude orgaan daarvóór. Hoe komt dat? Het is een aanwijzing dat de energiehuishouding van de ontvanger langzamerhand de overhand krijgt en de energie van de donor begint te vervagen. Hoe werkt dat?

Als je ziek bent, is dat eigenlijk nooit alleen maar een fysieke aangelegenheid. Je energieveld is er altijd bij betrokken. Ik bedoel niet dat alle ziektes tussen je oren zitten. Het is ook mogelijk dat een ziekte op fysiek niveau begint, maar er zijn altijd ook gevolgen voor je energieveld op de plaats waar je ziek bent geworden. Als je bijvoorbeeld door een auto-ongeluk een wond hebt, of een breuk, is je energieveld op die plek ook beschadigd. Andersom geldt, dat als je je emotioneel uit delen van je lichaam of je energieveld terug trekt, omdat je daar een trauma hebt opgelopen, of omdat je in een bepaald levensgebied niet voldoende aanwezig bent, je dat betreffende gebied in je lichaam niet van voldoende energie kunt voorzien. Ik heb in mijn praktijk mensen gezien die ziek werden, doordat hun immuunsysteem op bepaalde plekken niet goed werkte. Deze plaatsen stonden altijd in verband met een ingrijpende emotie of trauma, waardoor de cliënt zich uit dat gebied had teruggetrokken, of waardoor dat gebied ernstig was beschadigd op energetisch gebied.

Als een orgaan zo ziek is geworden dat het moet worden vervangen, los je iets op op het fysieke vlak. Het is heel mooi dat we dat kunnen. (Nogmaals, de ethische discussie is wat mij betreft nog lang niet voorbij) Er is echter nauwelijks aandacht voor de beschadigingen op energetisch vlak. Of een orgaan nu ziek werd door een puur fysieke ziekte, of door een terugtrekken van emotionele energie uit het betreffende lichaamsgebied: het orgaan is niet het enige dat ziek is, de energetische bedrading is óók beschadigd. Met andere woorden, er is een energetische beschadiging die de oorzaak is van de ziekte, of het gevolg. Zo is het beter te begrijpen dat een nieuw orgaan na verloop van tijd ook ziek wordt, omdat de energetische omgeving nog niet geheeld is.

Dat is niet de enige oorzaak, natuurlijk. Als iemand er slechte eet- of leefgewoontes op na blijft houden, gaat een orgaan ook weer kapot. Toch is ook in dat geval de energetische en emotionele kant van belang: waarom blijft iemand slecht voor zichzelf zorgen als hem of haar dat al een keer een orgaan heeft gekost?

Laten we een naam geven aan de energetische beschadiging die er plaats vindt bij het verlies van een orgaan: er is een stuk uit het energieveld weg, dus ik noem het energetische deficiëntie. Het is natuurlijk logisch dat de energie van de donor deze deficiëntie opvult. Gelukkig wel! Als er geen energie was op de plaats van het orgaan, zou het in het lichaam van de ontvanger alsnog sterven! In ieder geval zou het vele malen sneller ziek worden dan nu het geval is. (Lees in mijn eerdere stukje welk deel van het energieveld van de donor met het orgaan verweven blijft)

Uit verschillende bronnen lijkt af te leiden, dat de energie van de donor niet eeuwig aan het donororgaan verbonden blijft. Er moet dus een moment komen, waarop de energie van de ontvanger weer zo gezond wordt, dat het nieuwe orgaan erdoor wordt gevoed. De ontvanger moet het orgaan met zijn/haar ziele-energie gaan bewonen. Niet om de energie van de donor 'eruit te werken', want dat gebeurt vanzelf wel, maar om ervoor te zorgen dat het eigen lichaam wérkelijk gezond wordt en niet alleen maar 'opgelapt'.

In principe kun je dat zelf. Je zou heel bewust in je lichaam aanwezig kunnen zijn, je organen en de bijbehorende emoties ademen. Als je dat elke dag een half uur zou doen, zou het al een groot verschil maken. Zou je dat langere tijd consequent volhouden, zou je 'wonderen' zien gebeuren. Als het te moeilijk voor je is om dat zelf te doen, of de schade is te groot voor zo'n oefening, kun je een energetisch therapeut in de arm nemen. Het liefst eentje die weet hoe dat moet: het herbewonen van een orgaan. Maar ook zo'n energetische behandeling zul je consequent moeten volhouden. De medicatie tegen afstoting laat je ook niet na een weekje liggen. Een orgaantransplantatie is een ingrijpende gebeurtenis voor je hele wezen. Daarvan sta je niet eventjes op en ga je weer verder alsof er niks gebeurd is. Of je nu zelf aan de gang gaat of met een therapeut, je aandacht voor je energieveld zou de rest van je leven een vanzelfsprekend gegeven moeten zijn.

Natuurlijk is het nog beter als we allemaal op tijd zouden leren ons lichaam energetisch gezond te houden door het tot in de puntjes te bewonen, onder alle omstandigheden, ons hele leven lang. Als we van het begin af aan zouden beseffen hoe belangrijk het is om er te ZIJN, aanwezig te zijn in ons leven, hoe moeilijk het soms ook is, zouden we minder vaak en minder ernstig ziek worden. Het is tijd dat energetische geneeswijzen, in welke vorm dan ook, de plaats krijgen die nodig is. Of je nu jezelf de handen oplegt, je kind of je buren, of dat je naar een energetisch therapeut gaat (bijvoorbeeld bij de wat ingewikkeldere problemen). Daarmee kunnen we veel ellende voorkomen en als dat niet lukt, genezen.

Wat orgaantransplantatie betreft: vergeet de energetische kant niet, maar wanhoop ook niet. In de orgaanwetdiscussie is soms sprake van flinke bangmakerij, ook van de kant van spirituele adviseurs. Dat is niet nodig. Niet voor de ontvanger en niet voor de donor. Kies voor je behandeling een HBO-gediplomeerd energetisch therapeut die is aangesloten bij een beroepsvereniging en deel je ervaringen. Door zonder angst te kijken naar energie en spiritualiteit kunnen we de paniek niet alleen keren, maar dingen mogelijk maken die eerst alleen maar wonderen leken. Laat je niet terugvoeren naar een middeleeuwse opvatting van spiritualiteit, waarin geen plaats was voor helder denken, boerenverstand en wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Het is tijd dat spiritualiteit en wetenschap samengaan op de weg naar heelwording. Heelwording van de mens en van de aarde waar we op wonen.