Meditatie

Voordat je begint, realiseer je dat je spirituele ontwikkeling niet plaatsvindt tijdens je meditatie of je cursus intuitieve ontwikkeling alleen. Er worden daar dingen in werking gezet, ja. Maar dit werkt onmiddelijk door in je leven van alledag. DAAR wordt het echte werk verzet. En dat is niet altijd leuk. Je grootste angsten komen dan vaak boven. Je wordt ineens geconfronteerd met dingen die scheef zitten in je leven. Er gaan vaak ook dingen gebeuren die schijnbaar van buitenaf komen, maar die je in beweging brengen. Je kunt niet meer doorgaan zoals je altijd leefde.

Als je bijvoorbeeld je hele leven een lage dunk hebt gehad van materiele bezittingen, kun je tijdelijk gedwongen worden aandacht te besteden aan bijvoorbeeld je financiele situatie of aan het opknappen van je huis. Een kraan gaat bijvoorbeeld kapot, of je krijgt een onverwachte rekening. Het lijkt alsof die dingen los staan van je spirituele ontwikkeling, maar niets is minder waar! Die dingen ZIJN je spirituele ontwikkeling! Niets staat los van jou en alles heeft een rol te spelen in jouw eigen verhaal.

Besteed aandacht aan je leven van alledag. Alle antwoorden zijn daar te vinden. Meditatie geeft je helderheid, zet dingen in gang en helpt je alles te verwerken. Maar zie het altijd in samenhang met je dagelijks leven. De hiervolgende meditatie is eigenlijk een visualisatie (mediteren is je geest leeg maken, dit is anders, waarover later in een ander artikel meer). De link met je dagelijks leven is hiermee heel duidelijk te leggen, vooral door op te schrijven wat je meemaakt tijdens je visualisatie en daarop te reflecteren.

Visualisatie van de Chakra-kamers

Ga rustig en gemakkelijk zitten en adem een poosje in en uit. Sluit je ogen als dat helpt

Stel je nu voor dat je in een tuin loopt. De zon schijnt en de planten om je heen groeien volop. Er loopt een zandpad en je volgt dit totdat je bij een huis komt.

Ga de deur binnen en zie dat je een kamer bent binnen gekomen. Deze kamer staat symbool voor je eerste chakra. Wat zie je? Wat voel je? Wie is er bij je? Wat hoor je? Kijk om je heen of het een kamer is waar je je prettig in voelt. Als dat niet zo is, wat zou je willen veranderen? Vraag er hulp bij als je dat niet zelf lukt. Wat gebeurt er nu?

Blijf rustig zitten totdat je voelt dat het genoeg is geweest, of totdat je er gewoon geen zin meer in hebt.

Let weer even op je ademhaling en maak jezelf rustig wakker. beweeg je armen en je tenen en open uiteindelijk je ogen.

Schrijf op wat je hebt meegemaakt.

Doe deze meditatie later nog een keer. Ga nu door de eerste kamer. Merk kort op hoe deze er uit ziet. Doe vervolgens de deur open die aan het einde van de kamer is. Nu kom je in de kamer die symbool staat voor je tweede chakra. Herhaal de meditatie voor deze kamer en schrijf ook dit op. Doe dit helemaal tot aan de zevende chakra, steeds met een periode (naar keuze) ertussen.

Lees later eens over wat je allemaal hebt opgeschreven. Eventueel kun je er bij schrijven wat er allemaal gebeurde in je leven tussendoor. Dan kun je verbanden gaan zien, dat is heel leerzaam.