Knopen en soulsearching

Waarom komen we soms niet verder bij onze verwerking van pijn? Waarom blijven sommige dingen schijnbaar eeuwig 'haken' in onze geest en komen we er niet vanaf? We zitten allang niet meer in een verdrietige of moeilijke situatie, maar de pijn blijft maar terugkomen en lost niet op. Hoe kan dat toch?

Een reden kan zijn dat je proces stuit op een innerlijk conflict. Er zit een knoop in je overtuigingen of gedachten die je emoties blokkeert, zodat je er niet bij kunt en ze niet kunt ervaren. Ook kan een onbewuste overtuiging je emoties juist aanwakkeren, zodat ze niet tot rust kunnen komen.

Aanwakkerende gedachten

Negatieve overtuigingen wakkeren negatieve gevoelens aan. Als je ergens diep van binnen gelooft dat je verlaten zult worden, omdat dat tot nu toe immers iedere keer is gebeurd en dan koppel je daar aan (iets minder expliciet, maar onder alles) dat je niet erg aantrekkelijk bent, of niet genoeg waard om van te houden, dan wakkert dat een gevoel van verdriet aan en soms zelfs van wanhoop en diepe depressie. En dan wil je daar wel wat aan doen, met affirmaties of therapie ofzo, maar wát als die overtuiging gewoon wáár is?

Blokkerende gedachten

Gedachten die je gevoelens eronder houden komen ook voor. Positieve affirmaties bijvoorbeeld (ojee...). Die zijn heel mooi als je ze gelóóft.....maar heel vaak zéggen we ze wel, maar een laag in ons die onder onze bewuste geest zit, gelooft er geen bal van.... Als dat zo is, dienen affirmaties alleen maar om je (legitieme) gevoelens van onvrede, verdriet en pijn te onderdrukken en helpen ze je niet om te helen. Een blokkerende gedachte kan ook een verbod zijn uit je jeugd, of een taboe. Je mág iets niet voelen.

Overtuigingen kunnen een onzalig samenstel vormen met gevoelens. Hoe heftiger, hoe erger en hoe moeilijker het is om er rustig naar te kijken. Toch is dat het enige dat helpt.

Soulsearching

Soulsearching helpt om helder te krijgen waar je nou eigenlijk mee zit. Wat is nou die knoop die een vloeiende verwerking van je verdriet tegenhoudt? Als je eerlijk en open durft na te denken, jezelf durft te bevragen, maar ook je omgeving, kom je er waarschijnlijk achter dat je gedachten een innerlijk conflict herbergen. Het kan een conflict zijn met een andere overtuiging van jezelf bijvoorbeeld. Maar het kan ook een conflict zijn met de werkelijkheid op zich, of met je ziel. Je ziel zegt bijvoorbeeld dat je geweldig bent, maar jij bent ervan overtuigd dat geweldige mensen sloten bewonderaars hebben en jij hebt niet eens een beste vriend(in)......innerlijke conflicten kunnen eenvoudig zijn, maar ook immens complex, met allemaal zij-takken en deel-overtuigingen die elkaar tegenspreken.

Overtuigingen zijn hoofd-dingen. Je zult je hoofd moeten gebruiken om ze te vinden en helder op papier te zetten bijvoorbeeld. Maar alleen je hoofd gebruiken is niet genoeg. Je hoofd mag niet meer zijn dan de registreerder, de inventarisator. Je werkelijke kompas is je ziel. Daarom noem ik dit proces soulsearching. Hoe kun je zoeken met behulp van je ziel?

Je ziel kan je helpen om het innerlijke conflict, de 'knoop' in je gedachten, op te duikelen in het mengsel van woede, verdriet en pijn. Daarvoor moet je heel dapper zijn. Je gevoelens zijn nog niet weg, de pijn is er nog in volle kracht, juist omdat die knoop daar zit die een goede verwerking in de weg zit. Daarom zul je heel dapper alle gevoelens en gedachten onder ogen moeten durven zien. Zonder jezelf te veroordelen. Zonder anderen te veroordelen. Pas als je duidelijk boven tafel hebt wat je nou eigenlijk gelooft over jezelf en de wereld (andere mensen) om je heen, kun je er iets mee. Tot die tijd zitten je negatieve gedachten in elkaar geknoopt, gelaagd en complex, stiekem in een hoekje van je geest negatieve mantra's te zingen en sturen je voortdurend terug naar je pijn. Als ik met een healing bezig ben en ik kom een ingekapselde blokkade tegen, dan weet ik dat we eerst aan de gang moeten met de overtuiging die de onderliggende gevoelens vastzet, voordat ik erbij kan om het werkelijk te genezen. Tot die tijd is alles lapwerk.

Het onderzoeken van je overtuigingen is niet de oplossing en het is niet je verwerking zelf. Het is alleen een manier (er zijn er meer, hoor, waaronder een specifieke vorm van healing) om los te maken wat je vast hebt gezet. Je hebt daarvoor iets nodig waarover ironisch genoeg enorm veel verwarring en onenigheid bestaat: de Waarheid.

Er is een onafhankelijke Waarheid die volkomen zuiver en helder is. Mensen die een bijna-dood-ervaring of een verlichtende ervaring hebben gehad, vertellen dat de Liefde die ze voelden tegelijkertijd pure Kennis was. Alsof die twee hetzelfde zijn. Dat is ook wat ik voel en wat mijn geliefde andere helft in een visioen heeft gezien. De grondstof van onze werkelijkheid is Bewustzijn en dat is tegelijkertijd onvoorwaardelijk, onvoorstelbaar liefdevol en een rechtstreeks helder Weten, een begrip van hoe alles in elkaar grijpt, in alle dimensies, in alle facetten en nuances......onze werkelijkheid is groots. Onze werkelijkheid is Bewust. Het is in dat Bewustzijn dat we kunnen voelen wat Echt is. Het is iets dat je denkvermogen voorbij gaat. Daarom heet het ook Weten, maar mensen gebruiken vaak het woord voelen, hoewel het hier niet gaat om emoties alleen. Het gaat om een zuiver voelen van je Ziel. Iedereen kan dat.

Positieve overtuigingen...negatieve overtuigingen...je innerlijke Weten, je innerlijke kompas vertelt je dat dat allemaal niet uitmaakt. Als het maar wáár is. Als iets negatiefs waar is, kun je maatregelen nemen om het te veranderen, of je kunt het accepteren en verwerken. Als iets positiefs waar is, gaat gelukkig zijn op dat gebied vanzelf en stroomt het.

Gezonde en ongezonde gedachten

Gezonde gedachten worden gevoed door dat innerlijke kompas. Ze helpen je jezelf en de wereld om je heen te begrijpen, vanuit je innerlijke Weten. Het maakt daarvoor niet uit of die gedachten over negatieve of positieve gebeurtenissen gaan. Gezonde gedachten gaan over de realiteit en helpen je om die werkelijkheid te begrijpen, in context en perspectief te plaatsen. Ze kalmeren je en geven je helderheid. Ook temidden van de storm van gevoelens die je kunt ervaren, zowel in het positieve als in het negatieve. Je gevoelens mogen er zijn en je gedachten ondersteunen je in dat proces. Je denken ademt voortdurend de onderliggende waarheid: dat alles Goed is zoals het is. Dat je niet stuk kunt. Dat je gedragen wordt. Dat je geliefd bent.

Ongezonde gedachten zijn gedachten die NIET WAAR zijn. Het zijn gedachten die vervormd zijn, meestal door angst, of stomweg doordat iemand tegen je heeft gelogen (door de angst van die ander dus). Als datgene wat je gelooft niet echt waar is, stagneert je scheppingskracht en je vermogen om te verwerken. Zowel je toekomst als je verleden worden kromgetrokken, staren je met vervormde gezichten aan vanuit hun lachspiegels (of huilspiegels?) en vertellen je een verhaal dat niet klopt. Het IS gewoon niet zo. En daarom kun je niet verder, want je veroorzaakt verdriet bij jezelf en/of bij anderen, omdat je reageert op een schaduw, een neprealiteit die niet echt bestaat. Alles wat je op die manier probeert te scheppen, is een misbaksel, een karikatuur van wat je écht had kunnen zijn, hebben, geven, worden. Want je werkt met de verkeerde grondstof: een illusie. En alles wat je op die manier probeert te verwerken, blijft zich aan je opdringen, omdat je gevoelens zich steeds maar niet begrepen voelen. Het klopt niet. Daarom kun je het niet loslaten.

Waarheid en werkelijkheid

Door je te verbinden met de Waarheid, of de Werkelijkheid-Zoals-Ze-Is, of Al-Dat-Is, laat je Liefde toe in jou en daarmee in je wereld. Liefde stroomt, je Ziel stroomt, de werkelijkheid stroomt. Panta Rhei (alles stroomt) zeiden de oude filosofen al. Onware overtuigingen zijn hard, het zijn balken, kooien en gedachtenconstructies, bedoeld om jezelf of anderen in een bepaalde vorm te dwingen. Ze vervormen altijd de vloeibare werkelijkheid, de energiestroom. Onware overtuigingen zijn dammetjes die je inzet om de natuurlijke stroom van de dingen tegen te houden, om wat voor reden dan ook. Het zijn dammetjes om de natuurlijke stroom IN JOU tegen te houden, maar ook in de wereld om je heen. Pogingen om controle uit te oefenen waar overgave nodig is. Haal je ze weg en laat je alles er zijn wat er is, dan komt alles vanzelf op zijn pootjes terecht.

Leugens en verschillende waarheden

Als laatste nog even over liegen: ook mensen die meestal geen problemen hebben met overtuigingen en in alle omstandigheden mee kunnen stromen, hoe moeilijk ook, kunnen tóch in de knoop komen, doordat ze worden geconfronteerd met leugens, of om het wat mooier te stellen, tegenstrijdige waarheden van henzelf en anderen. Dit is dan een uiterlijk conflict dat een innerlijk conflict wordt, omdat je niet meer weet wat waar is en wat niet. Je weet dan ook niet hoe je dingen moet verwerken en of je dingen kunt scheppen. Je twijfelt over de grond van je bestaan, over hoe de dingen in elkaar zitten, wie wie is, of wat je voelt.

Niet iedereen liegt met opzet (meestal niet zelfs). Vaak is het alleen maar onbegrip, of een waarheid die onvolledig of niet doorleefd is. Een onwaarheid kan ook in stand worden gehouden door een ander om zijn/haar pijn buiten de deur te houden. De invloed van onwaarheden kan desastreus zijn. Vooral relaties kunnen er kapot aan gaan, maar ook mensen zelf.

Gelukkig geldt voor deze knopen-tussen-mensen hetzelfde als voor de knopen in jezelf: wees niet bang om te kijken. Veroordeel jezelf niet. Veroordeel de ander niet. Kijk en voel wat Waar is. Maak gebruik van je innerlijke kompas, je Ziel, je innerlijk Weten. Die liegt namelijk nooit en is volkomen zuiver. De knoop lost zich dan op. Zelfs als degene die jou de onwaarheid voorhield, zelf nog in deze overtuigingen gelooft, kun jij je ervan losmaken, door te rade te gaan bij je diepste Zelf: je Ziel. Daarin is alles helder en valt alles op zijn plek. De dam breekt door en alles wat werd tegengehouden, stroomt waar het heen moet. Jij hoeft het alleen maar toe te laten. Wat de ander ermee doet, is aan hem/haar.

Stilte en alleen zijn

Voor dit proces van soulsearching hebben veel mensen het nodig om een tijdje op zichzelf te zijn, zonder invloeden van buitenaf. Meditatie is een hele goede methode om in contact te komen met je ziel en je innerlijk Weten, maar ook schrijven of gewoon rustig nadenken (zonder dat je alleen vanuit je hoofd denkt). Dat laatste kun je ook contemplatie noemen. Ga op een rustige plek zitten, met of zonder pen en papier, en geef je gedachten volledig de ruimte. Net als bij het laten stromen van je gevoelens. Laat ze komen en neem ze serieus. Geef elke gedachte het podium van je geest en laat je ziel voelen of ze Waar zijn of niet. Zijn ze niet waar? Omhels ze dan, troost ze en vertel die gedachte de Waarheid van je Ziel: dat de waarheid mooier is dan dat. Daarmee verlos je ze. Krampachtige overtuigingen kunnen loslaten, ontspannen en wegvliegen. Vaak voel je dat aan de spieren in je hoofd, die ontspannen mee. De dam in je geest breekt door en je gevoelens en gedachten mogen weer stromen. Zo is het goed.....

Dit stukje maakt deel uit van een serie artikelen over healing.
Het vorige deel is Natuurlijke traumaverwerking.
Het volgende deel is Verwerking van woede.